top of page

התקן התדלוק

 

התקן התדלוק הוא חלק ממערכת תדלוק ממוחשבת לניהול בקרה ותשלום עסקאות דלק, פתיחת תהליך התדלוק תתאפשר לאחר הכנסת פיית התדלוק למיכל הרכב, נתוני הרכב יקראו על ידי קורא אקדח המותקן על אקדח התדלוק, תהליך התדלוק ימשך כל עוד אקדח התדלוק נמצא בפיית מיכל הדלק.

השימוש בהתקן מעניק למנהל ציי רכב טכנולוגיות מתקדמות לשליטה ובקרה, כך שכלי הרכב של החברה יתודלקו רק לאחר זיהוי כלי הרכב בתחנת הדלק, ולנהגים אין כל צורך בשימוש במזומן, בכרטיס אשראי או בכרטיס תדלוק.

מערכת התקני התדלוק עובדת בצורה אלחוטית, ולא דורשת כל חיבור למערכות כלי הרכב במהלך ביצוע ההתקנה, מערכת התקני התדלוק שירותים לאלפי כלי רכב בבעלות החברות והציים, בחברות הגדולות במשק הישראלי לציי הרכב קטנים ובעלי עסקים קטנים.

התקן תדלוק – תדלוק מהיר ובטוח

 

 

באמצעות התקן התדלוק האוטומטי, יכול כל נהג ברכב השייך לצי של תאגיד לתדלק בכל אחת מתחנות הדלק השייכות לצי. התדלוק אוטומטי ואין צורך בכרטיסי אשראי, כרטיסי תדלוק, מפתחות או כסף מזומן.

עם הכנסת אקדח התדלוק לפיית המילוי בכלי הרכב, הרכב ופרטיו לחיוב מזוהים והתדלוק מתבצע. שיטת התדלוק האוטומטי מקצרת את זמן התדלוק של הנהג בתחנה ומאפשרת תדלוק נוח.

מנהל צי הרכב נהנה משליטה מלאה בהוצאות הדלק של הצי ומיכולת למנוע תדלוק כלי רכב לא מאושרים ושימוש חריג בדלק.

איך מתאפשרת השליטה שלך בהוצאות התדלוק?

פרטי הרכב ומד אוץ (מונה הקילומטרים) - ממשק קריאת מד אוץ ממערכות איתור פוינטר \ איתוראן, נקלטים בזמן התדלוק ומועברים לשרת המערכת הראשי לצורך בדיקה ברשימת מורשי התדלוק, בסיום תהליך התדלוק  פרטים אלו מתרכזים עד לסיום התקופה לדוחות מפורטים שכוללים את כל עסקאות התדלוק של צי הרכב.

 

bottom of page