top of page

תדלוקי שטח

בשנים האחרונות התרחשו שינויים תפעוליים בתהליך התדלוק של כלי צמ"ה וכלים הנדסיים המרוחקים מתחנות האם, תדלוקי שטח מתבצעים לרוב ע"י מיכליות \ רכבים שהותאמו לביצוע עבודות אלו, הבעיה המרכזית בתדלוקי שטח ההיינה רמת האבטחה שהדלוק נופק לכלים בשטח, ולא נמכר לסוחרים (גניבה). מערכת Tsense מאפשרת להפוך את מיכלית הדלק לתחנת תדלוק ממוחשבת, הכוללת את אותם חוקים והגבלות של כלל תדלוקי הרכבים בחברה, המערכת מדווחת את כמות התדלוק, ומציגה את מיקומו בפועל באמצעות מקלטי GPS המותקנים במערכת

 

פתיחת תהליך התדלוק תתאפשר באמצעות כפתורי זיהוי מוצפנים המשויכים לרכב המתודלק, בנוסך המערכת מאפשרת ביצוע תדלוק באמצעות התקן תדלוק אלחוטי אקטיבי, התקן תדלוק זה לא מחובר למערכות כלי הרכב, ומשתמש באנרגיה עצמית על מנת לאפשר את תהליך התדלוק. מתדלק הרכב מדרש להכניס את פיית התדלוק למיכל הרכב, המערכת תאפשר את התדלוק בשני תנאים , המצאות קוד ההתקן ברשימת מורשי התדלוק, והמצאות פיית התדלוק במיכל כל הרכב. המערכת מאפשרת להגדיר את טווח קריאת ההתקן ע"י פיית הדלק.

 

 

מערכת Tsense נבנתה לעמידות ושרידות הדרושים לתנאים הקשים של מיכליות התדלוק וצוברי שטח, המערכת משדרת את נתוני התדלוק באמצעות מודם סלולארי, המערכת משדרת סטאטוס הכולל מיקום הניידת ומצב מלאי הדלק במיכל. מפעיל המערכת מתעדכן בתדלוקים המתבצעים באופן מיידי מייד עם התרחשותם, מערכת התראות אקטיבית מציגה נתונים \ תהליכים חשודים שהוגדרו ע"י מנהל המערכת. מנגנון Recovery רב עוצמה דואג לשליחת נתוני התדלוק גם כאשר מפעיל המערכת יכב את חשמל הבקר במהלך פעולת התדלוקהמערכת תאפשר לתדלק רכבים שנמצאים ברשימת מורשי התדלוק בלבד.

בקר התדלוק מאפשר לבצע כיול בין מונה משאבת הדלק, לפוסר המותקן בקו צינורות ההזנה, תהליך חשוב זה בא למנוע הפרשי מכירה עקב רמת דיוק נמוכה של מוני המשאבה.

 

 

תדלוק נייד

מאפייני התדלוק

כיולים ומידות

bottom of page