top of page

גניבת סולר משאיות \ כלי צמ"ה:

 • שאיבה ממיכל הדלק: נהג הכלי ממלא את מיכל הדלק בתחנת התדלוק באמצעות "דלקן" או אמצעי זיהוי אחר, לאחר יציאה מתחנת התדלוק, הנהג פותח את מכסה הדלק ושואב עשרות ליטרים לג'ריקן, גם פעולה זו לא ניתנת לגילוי ע"י מערכות בקרת התדלוק.

 • גניבה במהלך תדלוק: נהג הכלי ממלא ג'ריקן במהלך תדלוק מיכל הדלק, תופעה זו מתבצעת בתחנות הדלק ציבורית \ תחנת חצר, לעיתים מתדלק התחנה ונהג כלי הרכב משתפים פעולה בתהליך הגניבה, מערכות הבקרה לא מאתרות את כמויות הליטרים שנגנבו.

 • קידוח מיכל הסולר ושאיבה: בשנים האחרונות הותקנו מערכות "שוברי סולר" מערכת זו מבוססת על התקנת מסננות בפתח פיית מילוי הסולר, לאחר התקנת המערכת נחסמת האפשרות להכניס צינור שאיבה אל מיכל הסולר.

  נהגי הכלים עוקפים את מערכות אלו באמצעות קידוח מיכל הסולר במקום מוסלק, נהג הרכב ממשיך את גניבת הסולר מבלי לעורר חשד וללא יכולת גילוי ע"י מערכות בקרת התדלוק.

 • צריכת יתר ושאיבה: מפעיל הכלי עובד בעומס מירבי על מנת ליצור צריכת יתר תפעולית, נהג הכלי דואג לתדלוק את הכמויות אותן צרך הכלי במשך גניבה זו מתבצעת לרוב בכלי צמ"ה ונחשבת לגבוה ביותר עקב צריכת דלק מוגברת לכל אורך עבודת הכלי, בנוסף קיים בלאי מואץ של מערכות הכלי.

 • מערכת Tsense תוכננה מתוך הבנה שניתן לעקור את תופעת גניבות הדלק רק ע"י התקנת מערכת בקרה וחישה מרכזית, במיכלי צרכני הדלק בארגון.

  מייד עם סיום תהליך ההתקנה תתקבל תמונת צריכה מרכזית הכוללת נתוני מלאי עדכניים, המערכת מאתרת חריגות צריכה \ גניבות סולר באמצעות אלגוריתם יחודי, תהליך זה מאפשר למערכת "להבדיל" בין צריכת יתר לגניבת דלק.

 • דיווח תדלוקים: מערכת Tsense בודקת תאימות בין כמות התדלוק בתחנה, לכמות הדלק שנכנס למיכל הדלק. נתונם  אלו מתקבלים באמצעות חיישני המערכת: מד גובה מפלס הדלק, מקלט GPS , זיהוי נהג, מתח מצברים, מתח טעינה.......

אצלי בחברה לא גונבים.......

 • רוב מנהלי צי הרכב נוטים לחשוב שאצלם בצי לא גונבים........., הכירות אישית עם הנהגים, מערכות מיגון, תדלוק באמצעות דלקנים, וכו'.......גניבת סולר ממיכלי הסולר מתרחשת בכלל ציי הרכב, פעולה זו מתרחשת בזמן קצר ואינה משאירה עיקבות.

bottom of page