top of page

איתור גניבות סולר

בעקבות עלייה בתופעת גניבת דלק ממיכלי משאיות, וכתוצאה מהמצב הכלכלי וממחירי הסולר הגבוהים, והעובדה שעלות הסולר בתמהיל אחזקת המשאית מהווה את אחד מהסעיפים הכבדים ביותר באחזקה השוטפת של המשאית, יזמה חברת SENSATRON פיתוח חיישן ייחודי לזיהוי גניבות דלק.

המערכת תתריע בעת נסיון גניבת הדלק, תוך דגש מירבי על רמת בטיחות התקנת החיישן בכלי הרכב. ההתקנה לא פוגעת  בתפעול תהליך התדלוק והפתיחה של מיכל הדלק, ולא דורשת חיבור למחשב הרכב.

בקר המערכת מותקן בתוך תא הקבינה של הרכב, כשהוא מחובר מצד אחד לבקר GPS אלקטרוני, ומצידו השני לחיישן המותקן במיכל הדלק. החיישן מזהה שינויים לא סבירים במפלס כמות הסולר במיכל, בעוד הרכב נמצא באותו מקום (שהרכב לא בנסיעה) \ במצב נסיעה (כמות צריכה משתנה בצורה משמעותית). בקרות אירוע כזה משודרת התרעה לרשימת תפוצה מוגדרת במערכת, המערכת מאפשרת הפעלת אזעקה בתוך כלי הרכב.

 

מערכת זו מאפשרת מתן מענה לכל מגוון צרכני הסולר הקיימים בחברה. השירות מאפשר ניהול פרופיל צריכה של צי רכבי החברה, כולל דוחות תדלוקים בתחנות הדלק השונות בהן הרכבים מתדלקים.

מחיר חד פעמי להתקנת המערכת חיישן 2850 ₪ + מע"מ , המחיר כולל התקנה וכיול. בתוספת 25 ₪ שרות חודשי לחיבור מערכות ניהול צי רכב ושירות ההתראות. 

מחקרים רבים מצבעים שכ-4% מהסולר במיכלי כלל המשאיות בשוק נגנב מידי חודש. המשמעות הינה נזק של אלפי ₪ לבעלי המשאיות.

משאית צורכת כ- 1 ליטר סולר לכל 2-3 קילומטר. כמות הקילומטרים שמשאית גומעת בחודש הוא כ 6,000 ק"מ. המשמעות שמשאית צורכת כ 3,000 ליטר בחודש. חשבון מהיר מראה כי סעיף הסולר בתקציב החברה הוא כ 15,000 ₪. חברה עם כ 15 משאיות שווה כרבע מיליון ₪ בחודש.

בחלק מהגניבות הגניבה מתבצעת ע"י הנהג עצמו שמוצא בעיסוק זה השלמת הכנסה מהירה. ומה הפלא לגנוב כ 20 – 30 ליטר ממיכל של 500 ליטר זה ענין של דקות ולכאורה מי בכלל מרגיש – טיפה בים.

 

 

bottom of page